Vuurwerkschade: aansprakelijkheid en verzekering

Ondanks de toenemende regulering van het vuurwerkgebruik vanuit de overheid, wordt er in Nederland nog altijd veel vuurwerk afgestoken. Nadat de afgelopen twee jaar een landelijk vuurwerkverbod werd afgekondigd door de overheid (vanwege corona), is het afsteken van vuurwerk deze jaarwisseling weer toegestaan. Echter, niet zoals voorheen. Sinds 2020 zijn sommige soorten vuurwerk namelijk verboden. Onder andere het afsteken van rotjes en vuurpijlen is verleden tijd.

Toch richt zowel het illegale als legale vuurwerk ieder jaar weer veel schade aan. Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 belandden tegen de 800 personen bij de Spoedeisende Hulp of de Huisartsenpost. De vuurwerkschade aan particuliere woningen en auto’s bedraagt al jaren gemiddeld meer dan 10 miljoen euro per jaarwisseling. Dit is exclusief schade die ondernemers hebben geleden. Over de jaarwisseling 2021-2022 is voor 9 miljoen euro aan particuliere schade gemeld. Dit jaar maakt het Verbond van Verzekeraars op 4 januari de schatting bekend van de aangerichte vuurwerkschade aan particuliere woningen en auto’s die tijdens de jaarwisseling 2022-2023 is aangericht.

Als u tijdens de jaarwisseling schade oploopt vanwege (illegaal) vuurwerk, dan heeft u onder omstandigheden recht op een vergoeding van de schade.

Aansprakelijkheid en verzekering voor vuurwerkschade

Voor schade die een ander heeft veroorzaakt, kan degene aansprakelijk zijn. De veroorzaker van de schade is verplicht de schade te vergoeden, als er voldaan is aan de eisen die gelden voor aansprakelijkheid.

Schade die u zelf of een ander heeft veroorzaakt kan gedekt zijn onder uw verzekering, bijvoorbeeld een opstalverzekering of een autoverzekering. De dekking hangt af van de polisvoorwaarden die op de verzekering van toepassing zijn.

Heeft u zelf schade aangericht met vuurwerk, dan kan dit gedekt zijn onder uw eigen Aansprakelijkheidsverzekering.

In dit blog leest u uitgebreid wat uw rechten en plichten zijn bij letsel of schade door vuurwerk.

In dit bericht van het Verbond van Verzekeraars leest u enkele tips en antwoorden op veelgestelde vragen omtrent vuurwerk en schade.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, letselschade en verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Een foto van vuurwerk in verschillende kleuren, zoals lichtblauw en roze en vuurwerkrook.
Menu