Wijzigingen Letselschade Richtlijnen van 2022

Het vaststellen van de schade na een ongeval met letsel is niet eenvoudig. De Letselschade Raad heeft daarom richtlijnen ontwikkeld om dit makkelijker te maken. Het doel van deze richtlijnen is om onnodige discussie te voorkomen en de schaderegeling te versoepelen. Deze richtlijnen worden de Letselschade Richtlijnen genoemd.

Wat zijn de Letselschade Richtlijnen?

De Letselschade Richtlijnen zijn dus opgestelde richtlijnen door de Letselschade Raad. Er zijn verschillende richtlijnen opgesteld voor verschillende soorten schade. De Letselschade Raad heeft voor de meest voorkomende schade een richtlijn. Zo is er bijvoorbeeld een richtlijn huishoudelijke hulp, richtlijn studievertraging en een richtlijn kilometervergoeding. Afhankelijk van het soort schade wordt er in de richtlijn een normbedrag genoemd of er wordt een methode genoemd om de schade te berekenen.

Waarvoor worden de richtlijnen gebruikt?

De richtlijnen worden gebruikt om de schade op een eenvoudige(re) manier vast te stellen. De richtlijnen hebben in beginsel een algemene werking en zijn toereikend voor de overgrote meerderheid van de letselschadezaken. In het geval van schade waarvoor een richtlijn bestaat, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, kunnen de partijen ervoor kiezen om de normbedragen en/of rekenmethode uit de richtlijn te gebruiken. Dit voorkomt verdere discussie tussen partijen, omdat het bedrag voor de schade dan vaststaat. Het is geen verplichting om gebruik te maken van de richtlijnen. Soms doet toepassing van een Letselschade Richtlijn namelijk geen recht aan de schade of risico’s van iemand met letselschade. Dan kan er aangesloten worden bij de daadwerkelijk geleden schade, mits de schade kan worden onderbouwd.

Wijzigingen Richtlijnen letsel per 1 januari 2022

Elk jaar wordt door de Letselschade Raad gekeken of de richtlijnen nog passen bij de ontwikkelingen in de samenleving. Vanaf 1 januari 2022 zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd.

Ten eerste is in de Richtlijn Kilometervergoeding het normbedrag aangepast. De kilometervergoeding is verhoogd van € 0,26 naar € 0,30. Ten tweede is de Richtlijn Studievertraging aangepast. De bedragen zijn geïndexeerd en zijn daardoor iets hoger geworden. Ten slot is de Richtlijn Licht Letsel inclusief smartgeld gewijzigd. De bedragen voor de verschillende categorieën licht letsel zijn verhoogd. De overige richtlijnen zijn ongewijzigd gebleven.

In de praktijk wordt er vaak aansluiting worden gezocht bij deze bedragen. Dit is voor zowel de aansprakelijke partij als het slachtoffer prettig, omdat het gefixeerde bedragen zijn die door een onafhankelijke partij zijn vastgesteld.

Conclusie

De Letselschade Richtlijnen zijn handige hulpmiddelen om tot een vaststelling van de schade te komen. De doorgebrachte wijzigingen zorgen ervoor dat de normbedragen en/of rekenmethode passen binnen de huidige samenleving. Dit zorgt voor een eenvoudigere en snellere afwikkeling van de schade. Dit is voor zowel de benadeelde als de aansprakelijke partij fijn.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo letselschade raad bij artikel over wijzigingen richtlijnen
Menu