Rechtbank doet uitspraak over onverschuldigde betaling verzekeraar

Een willekeurig persoon ziet opeens meer dan € 16.000 op zijn bankrekening verschijnen. Het bedrag is per ongeluk overgemaakt door verzekeraar Nationale Nederlanden. Het bedrag had eigenlijk naar een ander persoon overgemaakt moeten worden. De persoon die het bedrag onterecht heeft ontvangen weigert het terug te betalen aan Nationale Nederlanden. Nationale Nederlanden gaat naar de rechter om het bedrag terug te krijgen. De rechtbank oordeelt vervolgens over verschillende kwesties.

Onverschuldigde betaling

Allereerst velt de rechtbank zijn oordeel over de vraag of Nationale Nederlanden het geld zomaar kan terugvorderen. Als iemand aan een ander iets betaalt of geeft, waarvoor geen grond bestaat, is er sprake van ‘onverschuldigde betaling’ (artikel 6:203 BW). Of, zoals de rechtbank in de uitspraak omschreef: als er geen reden is om iets te betalen of geven, en er wordt toch betaald, dan is er sprake van ‘onverschuldigde betaling’. Nationale Nederlanden maakte de € 16.000 over aan de verkeerde persoon. Er bestond geen reden om het bedrag aan de verkeerde persoon over te maken. Nationale Nederlanden heeft onverschuldigd betaald aan die persoon en kan het bedrag van hem terugvorderen.

Verweer gedaagde

De persoon aan wie onverschuldigd is betaald, de ‘gedaagde’ in deze zaak, meent dat hij het geld helemaal niet heeft ontvangen op zijn bankrekening. De gedaagde zegt dat de bankrekening waarop het geld is betaald niet van hem is.

Nationale Nederlanden heeft bewijs verzameld dat ondersteunt dat de bankrekening wel degelijk van de gedaagde zou zijn. Zo heeft Nationale Nederlanden een brief van de bank (Knab) waarin staat dat de bankrekening in ieder geval eind 2022 aan gedaagde toebehoort. Het bedrag is eind 2019 overgemaakt en de rechter gaat er dan ook vanuit dat de bankrekening toen ook al van de gedaagde was. Daarnaast heeft Nationale Nederlanden nog gecheckt of het IBAN-nummer overeenkomt met de naam van de gedaagde. Dat was volgens Nationale Nederlanden het geval. De gedaagde brengt hier niets meer tegenin.

De rechtbank komt tot het oordeel dat gedaagde het bedrag, € 16.335,40, dat onverschuldigd op zijn rekening is betaald moet terugbetalen aan Nationale Nederlanden.

Vordering van rente door Nationale Nederlanden

Tussen het moment dat het bedrag is betaald en de uitspraak van de rechter zit meer dan drie jaar. Al die tijd heeft Nationale Nederlanden niet over het geld kunnen beschikken. Nationale Nederlanden vordert dan ook rente over het bedrag dat de gedaagde moet terugbetalen.

Het bedrag dat Nationale Nederlanden aan rente vordert bedraagt € 2.496,97. De rechtbank is het niet eens met de hoogte van dit bedrag.

Wettelijke rente

De schade die iemand lijdt doordat een ander te laat aan hem betaalt, wordt vergoed door het toekennen van ‘wettelijke rente’ (artikel 6:119 BW). De hoogte van de wettelijke rente wordt ieder jaar vastgesteld en bedraagt over 2023 4,00%, in 2022 was dit 2,00% (Rijksoverheid). De rente die Nationale Nederlanden kan vorderen van gedaagde kan volgens de rechtbank niet hoger zijn dan de wettelijke rente. Het gevorderde bedrag van € 2.496,97 wijst de rechtbank dan ook af. Dit was namelijk al meer dan 15,00% van het bedrag dat gedaagde moet terugbetalen. Toepassing van de wettelijke rente leidt tot een veel lager bedrag. De rechtbank veroordeelt de gedaagde uiteindelijk in het betalen van de wettelijke rente over de periode van vanaf het moment dat de laatste betalingstermijn is verlopen (de gedaagde zou uiterlijk op 28 september 2020 hebben moeten betalen) tot het moment dat de gedaagde het bedrag daadwerkelijk terugbetaalt.

Begrijpelijke rechtspraak

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam is geschreven in ‘klare taal’. De Nederlandse rechtspraak besteedt al jaren aandacht aan het begrijpelijk maken van uitspraken. Hierbij wordt geprobeerd een rechterlijke uitspraak zo duidelijk mogelijk op papier te zetten: korte zinnen, makkelijke woorden en een logische opbouw. De rechters gebruiken nog wel de moeilijke juridische woorden, maar leggen deze vervolgens in ‘normaal Nederlands’ uit.

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam, die geschreven is in ‘klare taal’, kunt u hier lezen.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheidletselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu