Aansprakelijkheid exploitant van skihal voor ski-ongeval

Een 24-jarige onervaren skiër neemt de skischans in het Funpark van een skihal en loopt daarbij een dwarslaesie op. Kan de exploitant van de skihal hiervoor aansprakelijk worden gesteld? Heeft de exploitant voldoende maatregelen genomen op gevaar af te wenden?

SnowWorld exploiteert een indoor skihal. Hier zijn onder andere twee pistes voor gevorderden (pistes 1 en 2), twee pistes voor beginners (pistes 3 en 4) en een Funpark (tussen piste 1 en 2) en een berghut aanwezig. Het slachtoffer is met vrienden gaan skiën in de skihal waarbij hij op weg naar de berghut het Funpark binnen skiede en de schans nam. Piste 1 was die dag niet open voor publiek. Hierbij liep het slachtoffer een dwarslaesie op. Het slachtoffer heeft SnowWorld aansprakelijk gesteld voor de door hem opgelopen schade als gevolg van de val op de schans. De rechtbank stelt het slachtoffer in eerste aanleg niet in het gelijk.

Hoger beroep

In hoger beroep wordt gesteld dat de rechtbank ten onrechte als uitgangspunt hanteert dat skiën gevaarlijk is en dat een ieder daarmee bekend is en zich bewust is van de risico’s op vallen met letsel tot gevolg. Het hof verklaart dat het een feit van algemene bekendheid is dat skien een sport is waarbij gevaar op vallen bestaat met mogelijk (ernstig) letsel tot gevolg. Dit geldt volgens het hof niet alleen wanneer er in het Alpengebied wordt geskied maar ook wanneer dit in een skihal plaatsvindt. Een indoor skihal is zo ingericht dat zij zoveel mogelijk lijkt op een skigebied in de bergen. Het hof bekrachtigt het oordeel van de rechtbank dat iedere volwassene bekend mag worden verondersteld met de gevaren die aan het skiën zijn verbonden.

Gevaarzetting

Bij de beantwoording van de vraag of SnowWorld meer of andere maatregelen ter voorkoming van gevaar dan het plaatsen van de borden had moeten nemen, moet worden vooropgesteld dat alleen in het licht van de omstandigheden van het gegeven geval kan worden beoordeeld of en in hoeverre bij het bestaan van een situatie die voor anderen bij niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid gevaarlijk is, de eis kan worden gesteld dat bepaalde veiligheidsmaatregelen worden genomen met het oog op de mogelijkheid dat die oplettendheid en voorzichtigheid niet zullen worden betracht, waarbij dient te worden gelet niet alleen op de mate van waarschijnlijkheid waarmee de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht, maar ook op de hoegrootheid van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, op de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben, en op de mate van bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen.(Kelderluik) Naar het oordeel van het hof heeft SnowWorld met recht betoogd dat de omstandigheden in dit geval meebrengen dat van haar geen andere maatregelen gevergd konden worden dan de maatregelen die zij reeds had getroffen, dit in de vorm van de teksten op de borden. Voor meer informatie over onrechtmatige daad en aansprakelijkheid klik hier

Speeltoestel in de zin van WAS

Het hof bekrachtigt het oordeel van de rechtbank dat de skischans geen speeltoestel is in de zin van de WAS.  De schans is, zoals ook de vier pistes, in de skihal geconstrueerd met behulp van sneeuw en is een onderdeel van de skibaan. Er is geen sprake van een skibaan die wordt geëxploiteerd op een speel- of attractieterrein. Daarmede valt zij onder tabel 2 van de notitie en is zij geen speeltoestel in de zin van het WAS.

Algemene voorwaarden

Het hof komt tot het oordeel dat SnowWorld niet aansprakelijk is voor de schade die het slachtoffer heeft opgelopen als gevolg van zijn val. De vraag of de algemene voorwaarden met daarin een exoneratiebeding van toepassing zijn, kan daarmee onbeantwoord blijven.

Gebrekkigheid

Het slachtoffer betoogt dat de rechtbank de definitie van ‘gebrek’ te beperkt heeft uitgelegd. Het hof oordeelt dat de schans niet gebrekkig was voor het doel waarvoor zij diende, namelijk voor gebruik door geoefende skiërs/snowboarders. Bovendien oordeelt het hof dat dit doel ook voor eenieder kenbaar was, gelet op de inhoud van de waarschuwingsborden en het uiterlijk van de schans. Dat de schans gevaarlijk was om door het slachtoffer te worden gebruikt, staat vast. SnowWorld mocht er in de gegeven situatie echter van uitgaan dat het slachtoffer deze schans niet zou gebruiken.

Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank en stelt het slachtoffer in het ongelijk.

Voor de hele uitspraak klik hier

Vragen?

Heeft u vragen over aansprakelijkheid en onrechtmatige daad? Zoekt u een advocaat gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu