Storm en verzekering

Zomerstormen kunnen flinke schade veroorzaken. Zo ook in de eerste week van juli dit jaar. Volgens een eerste schatting van het Verbond van Verzekeraars bedraagt de schade 50 tot 100 miljoen euro. Dit betreft zowel schade aan auto’s, huizen als bedrijven.

Storm Poly

Een windstoot van meer dan 140 km/uur en honderden omgewaaide bomen. Zomerstorm Poly heeft veel schade aangericht in Nederland. Over het algemeen leveren zomerstormen meer schade op dan een herfst- of winterstorm vanwege het feit dat bomen in bloei meer wind vangen dan kale bomen. Tegen het risico van schade door stormen kan een verzekering worden afgesloten.

Verzekering

Stormschade is vaak gedekt onder de gebruikelijke verzekeringen voor gebouwen. Verzekeraars kunnen wel voorwaarden verbinden aan het verlenen van dekking. Zo kan er bijvoorbeeld een minimum-windkracht zijn bepaald of een eigen risico gelden.

Voor autoverzekeringen geldt dat er een (beperkt) cascoverzekering moet zijn afgesloten. Ook dan kan de precieze dekking weer verschillen per verzekering. De op basis van de WAM verplichte WA-verzekering dekt geen schade aan de auto zelf, maar alleen schade die met de auto aan anderen is veroorzaakt.

Uitsluitingen

Het kan per verzekering verschillen welke soorten natuurschade worden gedekt. Zo kan een verzekeraar onderscheid maken tussen schade veroorzaakt door neerslag, door overstromingen van beekjes en riviertjes of dijkdoorbraken. De meeste verzekeringen sluiten schade ontstaan door extreem natuurgeweld uit van dekking. Denk hierbij aan aardbevingen of een tsunami.

De exacte dekking hangt dus altijd af van de specifieke verzekering die is afgesloten en onder welke omstandigheden de schade is ontstaan.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Een foto van een omgevallen en ontwortelde boom bij een juridisch artikel over stormschade en verzekering.
Menu