KiFiD: ‘Autisme is psychiatrische aandoening. Niet gedekt door arbeidsongeschiktheidsverzekering’

Arbeidsongeschiktheid door autisme

Een verzekerde heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).  De verzekerde wil dekking omdat zij arbeidsongeschikt is als gevolg van autisme (Autisme Spectrum Stoornis, ‘ASS’).

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden bepalen dat uitsluitende lichamelijke aandoeningen zijn gedekt, alsook een aantal specifiek genoemde psychiatrische aandoeningen. Autisme wordt niet genoemd.

Autisme lichamelijk of psychisch/psychiatrisch?

De verzekerde gaat naar de geschillencommissie van het KiFiD en stelt dat autisme niet een psychiatrische, maar een lichamelijke aandoening is omdat de oorzaak daarvan ligt in de hersenen, als onderdeel van het lichaam.

De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar stelt dat autisme een diagnose is die onder de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disords) valt en derhalve behoort tot de categorie van psychische aandoeningen.

De geschillencommissie van het KiFiD geeft de verzekeraar gelijk:

ASS is een gedragsdiagnose. Er is geen beeldvormend- of bloedonderzoek mogelijk om de stoornis vast te stellen. De diagnose wordt gesteld door een psychiater en geclassificeerd als een psychiatrisch ziektebeeld. Consument stelt zich op het standpunt dat de oorzaak van haar ziekte lichamelijk is, zijnde iets in de hersenen, en dat daarom ook haar ziekte lichamelijk is. Deze redenering kan evenwel niet worden gevolgd. Hiervoor is relevant dat niet de oorzaak van de ziekte, maar het daardoor ontstane gedrag bepalend is voor de diagnose.

Om die reden beslist de geschillencommissie dat de arbeidsongeschiktheid als gevolg van autisme niet is gedekt door de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De volledige beslissing van 9 januari 2020 leest u hier.

Voor meer algemene informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering kijkt u hier.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo kifid
Menu