Aanzienlijke daling aanspraken op brandverzekering

De afgelopen jaren zijn er flink minder bedrijfsbranden geclaimd. Tegen brandschade kunt u zich verzekeren. De hoogte van de uitkering kan hierbij verschillen. Het is belangrijk om brandpreventiemaatregelen te nemen.

Minder aanspraken op brandverzekering

Over de afgelopen jaren is een flinke daling van het aantal aanspraken op de brandverzekering te zien. Sinds 2017 kent het aantal bedrijfsbranden waarvan melding wordt gemaakt bij de verzekeraar een neerwaartse trend. Waar het aantal geclaimde bedrijfsbranden in de jaren 2017-2019 nog gemiddeld meer dan 4.000 per jaar waren, waren dit er in 2020 en 2021 respectievelijk 3.617 en 3.351. Dit staat op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Brandschade en verzekering

Bedrijven kunnen zich tegen brandschade verzekeren. Onder de opstalverzekering is de opstal verzekerd tegen brandschade. De verzekeraar zal een bedrag uitkeren aan de verzekerde als aan de polisvoorwaarden is voldaan. De hoogte van dit bedrag kan verschillen: dit kan de herbouwwaarde, de verkoopwaarde of de sloopwaarde zijn. Klik hier voor meer informatie over de soorten uitkering bij brandschade.

Niet altijd zal de verzekeraar uitkeren. De verzekeraar keert alleen uit als de polisvoorwaarden niet zijn geschonden.

Brand voorkomen

De verzekeraar neemt in veel bedrijfsbrandverzekeringen een clausule op die bepaalt dat de verzekerde maatregelen moet nemen om brand te voorkomen. Als de verzekerde geen of verkeerde preventieve maatregelen neemt, kan de verzekeraar weigeren uit te keren. Bij een brandverzekering van een bedrijfshal zal de verzekeraar bijvoorbeeld het gebruik van plastic containers kunnen verbieden, of het installeren van een goed werkende sprinklerinstallatie kunnen verplichten. Het is dus belangrijk om na te gaan welke preventieve maatregelen de verzekeraar allemaal heeft voorgeschreven in de verzekeringspolis of de algemene voorwaarden: niet alleen voor de bescherming van de bedrijfseigendommen, maar ook omdat de verzekeraar vaak niet zal uitkeren als geen of onjuiste preventieve maatregelen zijn genomen. Op Checklistbrand.nl kunt u meer algemene informatie lezen over de risico’s op brandschade en welke maatregelen hiertegen bestaan.

Conclusie

Het aantal aanspraken op brandverzekeringen daalt al enige jaren. Desondanks worden er nog altijd ruim 3.500 bedrijfsbranden per jaar geclaimd. Het nemen van preventieve maatregelen blijft belangrijk om schade te voorkomen en om aan de voorwaarden voor uitkering van de verzekeraar te voldoen.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van brandend huis die wordt geblust bij artikel over uitkering naar herbouwwaarde, sloopwaarde of verkoopwaarde
Menu