Rechtbank: werkgever niet aansprakelijk voor vallende tegel

Het slachtoffer van een ongeluk moet in principe zijn eigen schade dragen. Als een ander betrokken was bij het ongeluk, dan kan deze persoon onder omstandigheden aansprakelijk zijn voor de schade van het slachtoffer. Een aansprakelijke partij moet dan (een deel van) de schade van het slachtoffer vergoeden. In onderstaande zaak oordeelde de rechtbank over de vraag of Hornbach aansprakelijk is voor schade die een werknemer heeft geleden doordat een doos met tegels op zijn pols viel.

Feiten

Een medewerker van de Hornbach is een klant aan het helpen met het tillen van tegels. De tegels lagen in dozen opgestapeld op een pallet. De klant zorgde ervoor dat de dozen stabiel bleven, op het moment dat de medewerker de dozen optilde. Op een gegeven moment ging dat mis: de klant hield de dozen niet goed tegen en een van de dozen, met een zware tegel erin, valt op de pols van de medewerker. De medewerker stelt dat de Hornbach als werkgever aansprakelijk is voor de schade die hij heeft geleden. De grondslag voor de aansprakelijkheid is de werkgeversaansprakelijk van artikel 7:658 BW.

Zorgplicht

Artikel 7:658 lid 1 BW bepaalt dat een werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemer veilig kan werken. De werkgever heeft jegens de werknemer een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt bijvoorbeeld in dat de werknemer een veiligheidshelm krijgt als hij de bouwplaats op gaat of dat de werkgever de werknemer instructies en waarschuwingen geeft over mogelijk gevaarlijke werksituaties. Als de werkgever deze zorgplicht niet nakomt, dan is hij op grond van artikel 7:658 lid 2 BW aansprakelijk voor de schade die de werknemer heeft geleden (tenzij de werknemer de schade met opzet heeft veroorzaakt of door bewust roekeloos te handelen). De zorgplicht strekt echter niet zo ver dat álle gevaarlijke situaties voor risico van de werkgever komen.

De zorgplicht is niet onbeperkt

De zorgplicht van de werkgever strekt zich zoals gezegd niet uit over alle mogelijk gevaarlijke situaties waarin een werknemer kan komen te verkeren. De werkgever heeft geen zorgplicht ten aanzien van de zogenoemde ‘huis-, tuin- en keukensituaties’. De werkgever hoeft de werknemer niet te waarschuwen dat een broodmes scherp kan zijn, of dat een trap aflopen potentieel gevaar kan zijn. Dit zijn zulke algemeen bekende risico’s dat, de werkgever daar niet altijd voor hoeft te waarschuwen. De werkgever is dan niet aansprakelijk en de werknemer moet in dat geval zijn eigen schade dragen.

Ongelukkige samenloop van omstandigheden

Met betrekking tot de hierboven beschreven ‘huis-, tuin- en keukensituaties’, waarvoor de werkgever in principe niet aansprakelijk is, wordt ook wel gesproken van een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’. ‘Ongelukkige samenloop van omstandigheden’ is geen juridische norm of maatstaf. Alle situaties die gevaarlijk zijn en schade hebben veroorzaakt, maar niet dusdanig gevaarlijk waren dat er sprake is van schending van de zorgplicht, worden vaak aangeduid als een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank komt in deze zaak tot het oordeel dat het vallen van de doos met tegels een dergelijke ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’ is. De Hornbach had geen zorgplicht jegens de werknemer om te voorkomen dat hij samen met een klant een tegel op zijn pols laat vallen. Het helpen van klanten met het tillen van producten is een normale bezigheid voor een bouwmarkt-medewerker. Daarnaast had Hornbach de werknemers al gewezen op ’10 gouden regels voor verstandig tillen’. De situatie met de tegel die op de pols van de werknemer valt was gevaarlijk en veroorzaakte zelfs letselschade, maar de situatie was niet zó gevaarlijk dat de Hornbach hiermee de zorgplicht heeft geschonden: er was sprake van een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’. De rechtbank oordeelde dan ook dat de Hornbach niet aansprakelijk is voor de schade die de werknemer heeft geleden.

De volledige uitspraak van de rechtbank Gelderland kunt u hier lezen.

Vragen? 

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheidletselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Foto van een gangpad in een bouwmarkt bij een artikel over een uitspraak van een rechtbank over een ongeluk in een bouwmarkt
Menu