Hoge Raad: interne kosten nog steeds buitengerechtelijke kosten

Aan de Hoge Raad is de vraag voorgelegd of ook interne kosten als buitengerechtelijke kosten voor vergoeding in aanmerking komen op grond van artikel 6:96 lid 2 BW. Dit was de vraag omdat de interne kosten bestaan uit salarissen voor personeel dat sowieso zou moeten zijn uitbetaald.

De Hoge Raad heeft op 17 juli 2022 een oordeel gegeven over deze vraag.

Interne kosten door fout van notaris

In deze zaak gaat het om een gemeente die kavels heeft verkocht. In opdracht van de gemeente hebben notarissen leveringsakten gepasseerd. Bij het passeren van de akten hebben de notatissen over het hoofd gezien dat niet de gemeente maar iemand anders eigenaar was van deze kavels en dat daarop niet een hypotheekrecht rustte.

Dit is een beroepsfout. De gemeente heeft de notarissen aansprakelijk gesteld en vordert € 52.056,10 voor interne kosten die de gemeente heeft gemaakt als gevolg van de fout.

De rechtbank en het hof wijzen de gevorderde interne kosten af

De rechtbank heeft de vordering toegewezen voor zover deze ziet op externe kosten ter beperking van de schade en de vordering voor het overige afgewezen, omdat onvoldoende is vast komen te staan dat de gemeente meer schade heeft geleden dan de externe kosten.

Het gerechtshof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het gerechtshof overwoog dat voor het vorderen van vergoeding van interne kosten bepalend is of de gemeente meer of andere (interne) kosten heeft moet maken dan anders, door de fout van de notarissen.

Het feit dat reeds in dienst zijnde personeel de werkzaamheden uitvoert, is onvoldoende daarvoor, aldus het gerechtshof.

Hoge Raad: interne kosten nog steeds buitengerechtelijke kosten

Aan de Hoge Raad is vervolgens de vraag voorgelegd of het gerechtshof juist heeft geoordeeld en dus de vraag of interne kosten ook moeten vergoed als buitengerechtelijke kosten als het reeds in dienst zijnde personeel de werkzaamheden uitvoert, terwijl zij daar een salaris voor ontvangen wat zij ook zonder de fout van de notarissen zouden hebben ontvangen.

De Hoge Raad oordeelt dat als vermogensschade mede voor vergoeding in aanmerking komen redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, en redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (artikel 6:96 lid 2 BW).

Ook interne kosten kunnen, voor zover zij redelijk zijn, voor vergoeding in aanmerking komen. Dat de kosten zien op reguliere werktijd van de medewerkers van de benadeelde maakt dit niet anders, aldus de Hoge Raad.

Conclusie

Uit de uitspraak van de Hoge Raad kan dus worden afgeleid dat ook interne kosten moeten worden vergoed. Ook al zien de kosten op reguliere werktijd van al in dienst zijnde werknemers. De Hoge Raad heeft hiermee een eerder oordeel van hem uit 1998 bevestigd (Amev/Staat).

Klik hier voor de volledige uitspraak van 17 juni 2022 (ECLI:NL:HR:2022:874).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

 

voorkant gebouw hoge raad
Menu