5 vragen over aansprakelijkheid

In deze blog worden de meest gestelde vragen omtrent aansprakelijkheid kort en bondig beantwoord. In de antwoorden zijn linkjes te vinden naar uitgebreide blogs voor meer informatie.

Hoe stel je iemand aansprakelijk?

De makkelijkste manier om iemand aansprakelijk te stellen is door het sturen van een brief of e-mail. Hiervoor heb je geen advocaat nodig. In de brief kun je vertellen wat er is gebeurd, wat de schade is en waarom de andere partij hiervoor aansprakelijk is. Vaak zal de andere partij hierop reageren met een afwijzing of erkenning van de aansprakelijkheid. Online zijn er veel voorbeelden te vinden van aansprakelijkstellingen.

Als de andere partij afwijzend of helemaal niet reageert op de aansprakelijkstelling, kun je de andere partij ook aansprakelijk stellen via de rechter. In dat geval zal de rechter een uitspraak doen over de aansprakelijkheid. Afhankelijk van de grootte en het soort vordering, is hiervoor wel een advocaat vereist.

Zie ook: “Aansprakelijk stellen. Hoe en waarom“.

Wat gebeurt er als aansprakelijkheid is erkend?

Als aansprakelijkheid eenmaal is erkend door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar, kan worden overgegaan naar een nieuwe fase. In deze fase staat niet meer de vraag naar aansprakelijkheid centraal (de aansprakelijkheid staat al vast), maar wordt gekeken naar hoe groot deze aansprakelijkheid is. Juridisch correct gezegd: hoe groot de vergoedingsplicht van de aansprakelijke partij is.

Hoewel een aansprakelijke partij altijd 100% aansprakelijk is, betekent dit niet dat de vergoedingsplicht ook altijd 100% is. De hoogte van de vergoedingsplicht hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld eigen schuld (artikel 6:101 BW) of de ‘redelijke toerekening’ (artikel 6:98 BW). Ook de hoogte van de schade op zichzelf is belangrijk. Om de hoogte van de schade te bepalen kunnen bijvoorbeeld medische of bedrijfseconomische onderzoeken van deskundigen nodig zijn.

Zie ook: “Eigen schuld bij schade (artikel 6:101 BW)“.

Wat houdt wettelijke aansprakelijkheid in?

Als men spreekt over ‘wettelijke’ aansprakelijkheid, dan wordt de aansprakelijkheid die is gebaseerd op de wet bedoeld. De wettelijke aansprakelijkheden staan verspreid in verschillende wetten.

In Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek staan bijvoorbeeld een heel aantal wettelijke aansprakelijkheden. Denk aan de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW), de aansprakelijkheid voor kinderen (artikel 6:164 en 6:169 BW), voor dieren (artikel 6:179 BW), voor producten (artikel 6:185 BW), et cetera. Maar ook in de Wegenverkeerswet staat een grond voor wettelijke aansprakelijkheid (artikel 185 WVW).

De tegenhanger van wettelijke aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid uit een overeenkomst, of ‘contractuele’ aansprakelijkheid. De grondslag voor de contractuele aansprakelijkheid is gelegen in een overeenkomst of contract. Dit houdt in dat partijen afspraken kunnen maken over wie wanneer aansprakelijk is.

Hoe snel moet je iemand aansprakelijk stellen?

Het is uiteraard het beste om iemand zo snel mogelijk aansprakelijk te stellen. In dat geval kan er snel worden begonnen met het beoordelen van de aansprakelijkheid en vervolgens het begroten van de schadevergoedingsplicht. Het is ook belangrijk om te voorkomen dat eventuele getuigen zich niets meer herinneren van het voorval en dat bewijs verloren gaat (bijvoorbeeld camerabeelden die een beperkt aantal dagen beschikbaar zijn).

Helaas is het niet altijd mogelijk om iemand zo snel mogelijk aansprakelijk te stellen. Bijvoorbeeld als u er pas laat achter komt dat u schade heeft geleden of de veroorzaker van die schade lang buiten beeld blijft. In die gevallen is het belangrijk om de verjaringstermijn goed in het oog te houden.

Als de verjaringstermijn is verstreken, betekent dit dat je de schadevergoedingsvordering niet langer kunt afdwingen. Je kunt de andere partij nog wel aansprakelijk stellen, maar hij zal nooit verplicht zijn een schadevergoeding te betalen. De verjaringstermijn verschilt per aansprakelijkheid.

Zie ook:   “Verjaring van de schadevergoedingsvordering“.

Wat als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt?

Als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt (en andere verzekeringen ook geen dekking bieden), zal je de schade zelf moeten betalen.

Tegen aansprakelijkheid kun je je ook verzekeren. Dit betekent dat als je aansprakelijk bent, de verzekeraar (onder bepaalde voorwaarden) de schadevergoeding zal betalen. Hierdoor ben jij zelf geen geld kwijt, behalve aan de premie die je voor de verzekering betaalt.

Het afsluiten van een particuliere aansprakelijkheidsverzekering en andere soorten aansprakelijkheidsverzekeringen kan daarom voordelig zijn, vooral als de potentiële schadebedragen enorm zijn, bijvoorbeeld in het geval van ernstig letsel of brandschade.

Als je schade hebt veroorzaakt met een motorrijtuig waarvoor een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is, dan is de kans groot dat het slachtoffer de schade vergoed krijgt van het Waarborgfonds, waarna het Waarborgfonds dat bedrag op jou zal verhalen.

Zie ook: “Schade door een motorrijtuig en het Waarborgfonds Motorverkeer.”

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

tekening van botsende autos bij blog over aansprakelijkheidsrecht
Menu